Logo

Muncipal Council Kareli, Madhya Pradesh

Govt. of Madhya Pradesh

Kareli is a town and a nagar palika is Narsinghpur district in the Indian state of Madhya pardesh